เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
งานแถลงข่าวมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนสูงวัยมาบไผ่วิทยา รุ่นที่1อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมาบไผ่-เชิดน้อย(ซอยตา-ยาย)อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ประกาศประมูลราคาจ้างด้วยระบบ E-didding อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ประกาศประมูลราคาด้วยระบบ E-bidding จำนวน 2 โครงการอบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่รับคณะมาดูงานโรงเรียนสูงวัยมาบไผ่วิทยา จาก อบต.นาจักร จังหวัดแพร่อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่รับคณะมาดูงานโรงเรียนสูงวัยมาบไผ่วิทยา จาก อบต.บางกระบือ จังหวัดสิงห์บุรีอบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ขอเชิญประชุมสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ เป็นเทศบาลตำบลมาบไผ่อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
โครงการ "เพิ่มพลัง เพิ่มศักยภาพ" เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ประกาศประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมาบไผ่-สำนักบก(ซ.อนันตกูล)อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ประกาศประมูลราคาจ้างด้วยวิธี e-bidding ตั้งแต่วันที่ 13-20 สิงหาคม 2562อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ประกาศประมูลราคาจ้างโรงการขยายไหล่ทาง คสล.สายยี่กงษี-ศาลเจ้าแปะกง ม.1อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ประกาศประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายยี่กงษี-เกาะไม้แหลม(ซอยหลวงจู๊เทพ)ม.6อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลมาบไผ่ ภายใต้กิจกรรม "ศึกษาดูงานนอกสถานที่" ณ จังหวัดสระบุรีอบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
กำหนดวันจำหน่ายเอกสารประมูลราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางอบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ประกาศประมูลราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางอบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.25s. 0.75MB