เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)17210 ก.ย. 62
งานแถลงข่าวมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนสูงวัยมาบไผ่วิทยา รุ่นที่178 ก.ย. 62
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562130 ส.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่รับคณะมาดูงานโรงเรียนสูงวัยมาบไผ่วิทยา จาก อบต.นาจักร จังหวัดแพร่229 ส.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่รับคณะมาดูงานโรงเรียนสูงวัยมาบไผ่วิทยา จาก อบต.บางกระบือ จังหวัดสิงห์บุรี128 ส.ค. 62
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562325 ส.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)4123 ส.ค. 62
ขอเชิญประชุมสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ เป็นเทศบาลตำบลมาบไผ่9515 ส.ค. 62
โครงการ "เพิ่มพลัง เพิ่มศักยภาพ" เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 256219 ส.ค. 62
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)1705 ส.ค. 62
โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลมาบไผ่ ภายใต้กิจกรรม "ศึกษาดูงานนอกสถานที่" ณ จังหวัดสระบุรี126 ก.ค. 62
ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 โครงการสำรวจออกถนนสาย ค1 ผังเมืองรวมเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี1569 ก.ค. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียน โรงเรียนสูงวัย มาบไผ่วิทยา รุ่นที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562669 ก.ค. 62
การแถลงข่าว การจัดตั้งโครงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลมาบไผ่ 7221 มิ.ย. 62
โรงเรียนสูงวัยมาบไผ่วิทยาต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่214 มิ.ย. 62
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 276 มิ.ย. 62
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) 3523 พ.ค. 62
นำนักเรียนโรงเรียนสูงวัยมาบไผ่วิทยา คณะผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ร่วมแสดงความยินดีงานเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.หน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม222 พ.ค. 62
ร่วมงานรัฐพิธีบรมราชาภิเษก ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของประชาชนตำบลมาบไผ่34 พ.ค. 62
โครงการสังฆประชานุเคราะห์ของคณะสงฆ์อำเภอบ้านบึง225 เม.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.04s. 0.75MB