เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ขอเชิญประชุมสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ เป็นเทศบาลตำบลมาบไผ่5215 ส.ค. 62
ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 โครงการสำรวจออกถนนสาย ค1 ผังเมืองรวมเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี749 ก.ค. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียน โรงเรียนสูงวัย มาบไผ่วิทยา รุ่นที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562319 ก.ค. 62
การแถลงข่าว การจัดตั้งโครงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลมาบไผ่ 2721 มิ.ย. 62
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 196 มิ.ย. 62
ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ 234 เม.ย. 62
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) 201 มี.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 1830 ต.ค. 61
กิจกรรมโครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพการกุศลกับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี2621 มิ.ย. 61
มอบกาศประกาศเกียรติคุณ แก่จิตอาสาเพื่อพัฒนาตำบลมาบไผ่ ได้รับการเข้าอบรม2121 มิ.ย. 61
เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการป่วยติดเตียง1821 มิ.ย. 61
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ ประจำปี 25611919 ม.ค. 61
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560204 ธ.ค. 60
ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB