เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมาบไผ่-เชิดน้อย(ซอยตา-ยาย)86 ก.ย. 62
ประกาศประมูลราคาจ้างด้วยระบบ E-didding 156 ก.ย. 62
ประกาศประมูลราคาด้วยระบบ E-bidding จำนวน 2 โครงการ146 ก.ย. 62
ประกาศประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมาบไผ่-สำนักบก(ซ.อนันตกูล)198 ส.ค. 62
ประกาศประมูลราคาจ้างด้วยวิธี e-bidding ตั้งแต่วันที่ 13-20 สิงหาคม 2562288 ส.ค. 62
ประกาศประมูลราคาจ้างโรงการขยายไหล่ทาง คสล.สายยี่กงษี-ศาลเจ้าแปะกง ม.1252 ส.ค. 62
ประกาศประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายยี่กงษี-เกาะไม้แหลม(ซอยหลวงจู๊เทพ)ม.6262 ส.ค. 62
กำหนดวันจำหน่ายเอกสารประมูลราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง2820 ก.ค. 62
ประกาศประมูลราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง3219 ก.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ด้วยวิธี E-didding4516 พ.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ด้วยวิธี E-didding282 พ.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ด้วยวิธี E-didding312 พ.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ด้วยวิธี E-didding302 พ.ค. 62
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.สายยี่กงษี-หนองโหร่ง (ซอยบ้านช่างนิ) ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 255 มี.ค. 62
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายยี่กงษี-หนองหงษ์ (ซอยสวนน้ำเขียว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 295 มี.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่3513 ก.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่3316 มี.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่278 ม.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองแช่เรือ-ทุ่งเคล็ด308 ม.ค. 61
ลำดับที่ 1-19 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB