เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมาบไผ่-สำนักบก(ซ.อนันตกูล)78 ส.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ด้วยวิธี E-didding2616 พ.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ด้วยวิธี E-didding222 พ.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ด้วยวิธี E-didding232 พ.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ด้วยวิธี E-didding182 พ.ค. 62
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.สายยี่กงษี-หนองโหร่ง (ซอยบ้านช่างนิ) ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 195 มี.ค. 62
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายยี่กงษี-หนองหงษ์ (ซอยสวนน้ำเขียว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 195 มี.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่2013 ก.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่2216 มี.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่188 ม.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองแช่เรือ-ทุ่งเคล็ด198 ม.ค. 61
ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB