เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
รายละเอียดเอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป123 ต.ค. 62
จ้างออกแบบอาคารสำนักงาน123 ต.ค. 62
ประกาศประมูลราคาจ้างด้วยระบบ E-didding 236 ก.ย. 62
ประกาศประมูลราคาด้วยระบบ E-bidding จำนวน 2 โครงการ166 ก.ย. 62
ประกาศประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมาบไผ่-สำนักบก(ซ.อนันตกูล)248 ส.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ด้วยวิธี E-didding4816 พ.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ด้วยวิธี E-didding292 พ.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ด้วยวิธี E-didding352 พ.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ด้วยวิธี E-didding332 พ.ค. 62
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.สายยี่กงษี-หนองโหร่ง (ซอยบ้านช่างนิ) ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 285 มี.ค. 62
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายยี่กงษี-หนองหงษ์ (ซอยสวนน้ำเขียว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 315 มี.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่3613 ก.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่3416 มี.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่278 ม.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองแช่เรือ-ทุ่งเคล็ด328 ม.ค. 61
ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.06s. 0.50MB