เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน-LPA

ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2561

วันที่ 20 ก.ย. 61 หมวดหมู่ LPA โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ผลLPA61.pdf553.68 KB
กลับหน้ารวมข่าว การประเมินหน่วยงาน-LPA

0.01s. 0.50MB