นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
094-4233935

ออนไลน์ 181 คน

เยี่ยมชม 16,743 คน

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่

  • เลขที่ 200 หมู่ 1 ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
  • โทรศัพท์ 038-1515-44 โทรสาร 038-1515-44
    อีเมล์ mabpai_2558@hotmail.com

แผนที่หน่วยงาน

เปลี่ยนภาษา