นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
094-4233935

ออนไลน์ 65 คน

เยี่ยมชม 28,282 คน

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
7 ธ.ค. 63ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 แชร์  
8 ก.ค. 62รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2562 แชร์  
20 ก.ย. 61ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2561 แชร์  
ลำดับ 1-3 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 3 รายการ
เปลี่ยนภาษา