นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
094-4233935

ออนไลน์ 165 คน

เยี่ยมชม 16,762 คน

ข้อบัญญัติ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
25 ส.ค. 63ระเบียบอบต.มาบไผ่ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารพ.ศ.2557 แชร์  
25 ส.ค. 63ระเบียบองค์การบริหารส่นตำบลมาบไผ่ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2557 แชร์  
13 ก.ค. 63ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แชร์  
13 ก.ค. 63ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ แชร์  
20 ก.ย. 61ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 แชร์  
22 ก.ย. 60ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 แชร์  
ลำดับ 1-6 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 6 รายการ
เปลี่ยนภาษา