นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
094-4233935

ออนไลน์ 178 คน

เยี่ยมชม 16,740 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์

  นายกอบต.มาบไผ่

  โทรศัพท์ 094-4233935

 • นายธนเดช กรายประเสริฐ

  รองนายกอบต.มาบไผ่

  โทรศัพท์ 094-4233935

 • นายภัทรพล หลีเต๊ง

  รองนายกอบต.มาบไผ่

  โทรศัพท์ 094-4233935

 • นางศิริวรรณ แก้วประเสริฐ

  เลขานุการนายกอบต.มาบไผ่

 • นายสมบูรณ์ เผยฉวี

  ที่ปรึกษานายกอบต.มาบไผ่

 • นายสมชาย แก้วประเสริฐ

  ที่ปรึกษานายกอบต.มาบไผ่

 • นายรังสรร จรุงพัฒนานนท์

  ที่ปรึกษานายกอบต.มาบไผ่

เปลี่ยนภาษา