นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
094-4233935

ออนไลน์ 174 คน

เยี่ยมชม 16,776 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
5 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด แอพพลิเคชัน พ้นภัย
23 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่กำหนดการชำระภาษีป้าย ปี 2564
16 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564
16 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564
12 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ เรื่อง รายงานการตรวจสอบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
12 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ประชาสัมพันธ์ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลำดับที่ 1-455 ประจำปี 2564
10 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.สายหนองกระโหน่ง-หนองแก ม.5 ด้วยระบบ E-bidding
10 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ทดสอบ
6 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ประจำปีงบประมาณ 2564
4 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
4 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ เรื่องการลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
3 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564
25 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่โครงการสุขาภิบาลอาหาร กิจกรรมที่ 2 การดำเนินการตรวจสุขาภิบาลอาหารในร้านอาหารและสถานที่จำหน่ายอาหารต่างๆ
24 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่โครงการสุขาภิบาลอาหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2564
24 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่การประเมินหน่วยงาน ITA 2564
11 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น(ระดับตำบล) ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
4 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
28 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
18 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564
15 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่การขออนุญาตออกนออกพื้นที่สำหรับพนักงานบริษัท ห้าง ร้าน โรงงาน
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 50 รายการ
เปลี่ยนภาษา