เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ขอประชาสัมพันธ์ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.สายทิวไผ่งาม ม.4 ด้วยระบบ E-biddingอบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ประจำเดือนธันวาคม)อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนครอบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2564อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ประประมูลราคาจ้างด้วยระบบ e-bibding โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายโรงเรียนมาบไผ่-เขาแรต(ช่วงที่ 1) ม.2อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 (ฉบับใหม่)อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ร่างรับฟังคำวิจารณ์ (ครั้งที่ 2)อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ประกาศร่างรับฟังคำวิจารณ์ โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนน คสล.สายโรงเรียนมาบไผ่-เขาแรต(ช่วงที่ 1) ม.2อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
โครงการสร้างเมืองน่าอยู่คู่สิ่งแวดล้อมชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ณ สวนสุขภาพสระหลวงโกสินทร์ หมู่ที่ 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
กิจกรรมรณรงค์ริ้วขบวนแห่ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการคัดแยกขยะตามหลัก 3 Rs ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในตำบลมาบไผ่ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ประกาศขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบื้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.31s. 0.75MB