นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
094-4233935

ออนไลน์ 175 คน

เยี่ยมชม 16,781 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
6 มี.ค. 64โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
25 ก.พ. 64โครงการสุขาภิบาลอาหาร กิจกรรมที่ 2 การดำเนินการตรวจสุขาภิบาลอาหารในร้านอาหารและสถานที่จำหน่ายอาหารต่างๆ แชร์  
24 ก.พ. 64โครงการสุขาภิบาลอาหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
20 เม.ย. 63ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แชร์  
7 เม.ย. 63อบต.มาบไผ่ ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 แชร์  
4 เม.ย. 63อบต.มาบไผ่ ปล่อยขบวนทีมรถลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 บริเวณพื้นที่ตำบลมาบไผ่ แชร์  
25 พ.ย. 62งานประเพณีลอยกระทง ณ สวนสุขภาพโกสินทร์ หมู่ที่4 บ้านไร่กลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
4 ก.ย. 62โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และศึกษาดูงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
7 ส.ค. 62โครงการค่ายคุณธรรม ประจำปี พ.ศ.2562 แชร์  
21 มิ.ย. 62 การแถลงข่าว การจัดตั้งโครงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลมาบไผ่  แชร์  
5 มิ.ย. 62โครงการชุมชนน่าอยู่หมู่บ้านน่ามอง ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
21 มิ.ย. 61กิจกรรมโครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพการกุศลกับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี แชร์  
21 มิ.ย. 61มอบกาศประกาศเกียรติคุณ แก่จิตอาสาเพื่อพัฒนาตำบลมาบไผ่ ได้รับการเข้าอบรม แชร์  
21 มิ.ย. 61เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการป่วยติดเตียง แชร์  
4 ธ.ค. 60โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 แชร์  
ลำดับ 1-15 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 15 รายการ
เปลี่ยนภาษา