นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
094-4233935

ออนไลน์ 178 คน

เยี่ยมชม 16,747 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และศึกษาดูงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

4 กันยายน 2562 237 ครั้ง บุษรา ทับทอง แชร์  

เอกสารแนบ 6 ไฟล์
.478.26 KB   แสดงภาพ
.391.14 KB   แสดงภาพ
.448.74 KB   แสดงภาพ
.427.39 KB   แสดงภาพ
.450.67 KB   แสดงภาพ
.467.62 KB   แสดงภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม 7 ภาพ

เปลี่ยนภาษา