นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
094-4233935

ออนไลน์ 161 คน

เยี่ยมชม 16,671 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ประจำปีงบประมาณ 2564

6 มีนาคม 2564 7 ครั้ง บุษรา ทับทอง แชร์  

 กิจกรรมทำหมันให้แก่สุนัขและแมวในตำบลมาบไผ่ 


ประมวลภาพกิจกรรม 5 ภาพ

เปลี่ยนภาษา