เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการสร้างเมืองน่าอยู่คู่สิ่งแวดล้อมชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2564

แชร์

กิจกรรมจัดนิทรรศการด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมจัดนิทรรศการด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมกับทางอาจารย์ภาควิชาอนามัยและสิ่งแวดล้อม  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา    โดยจัดเป็นซุ้มกิจกรรมประจำฐาน  ๖  ฐาน

1. ฐาน How to ทิ้ง ทิ้งอย่างไรให้เกิดประโยชน์ และอาหารน่ารู้

2. ฐาน Vectors&Waste

3.ฐาน รักน้ำรักสุขภาพ

4. ฐาน คนเอาถ่าน

5 .ฐาน คัดแยกขยะตามหลัก 3 Rs

6. ฐาน กีฏวิทยาและวิธีการใช้งานเครื่องพ่นหมอกควัน

 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB