เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

การแถลงข่าว การจัดตั้งโครงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลมาบไผ่

แชร์

การแถลงข่าว การจัดตั้งโครงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลมาบไผ่  

งบประมาณ  : 

รายละเอียด  : นางสาวภัชรา พูลอ้น หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ ได้รับเชิญจาก สวท.ชลบุรี เรื่องการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในตำบลมาบไผ่ โดยตระหนักถึงความสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาของคนในชุมชน ซึ่งเป็นคนในชุมชน รับผิดชอบการดำเนินงานด้วยตนเอง ทั้งในด้านการบริหารงาน การให้บริการต่าง ๆ แก่ผู้สูงอายุในชุมชน การดึงทรัพยากรในชุมชนมาร่วมดำเนินงาน ทั้งนี้จะขึดหลักการดำเนินงาน “ชุมชนช่วยชุมชน” ซึ่งจากหลักการนี้ ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพสามารถเข้ามามีบทบาทการพัฒนาผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ ในชมรมผู้สูงอายุให้มีบทบาท ให้แกนนำผู้สูงอายุ และมีหน้าที่เป็นอาสาสมัคร ในงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ของตำบลมาบไผ่


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB