เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

แชร์

วันที่ 16 ธันวาคม 63 องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ นำโดยนายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ สมาชิกสภา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งนักเรียนผู้สูงอายุตำบลมาบไผ่ ได้ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร มีการตั้งขบวนกลองยาวรำต้อนรับคณะดูงานจากนักเรียนผู้สูงอายุ (รร.สูงวัยมาบไผ่วิทยา) โดยคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนาได้มาศึกษาดูงานในเรื่อง "การดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลมาบไผ่ (สูงวัย มาบไผ่วิทยา)" และ "การบริหารจัดการขยะ" โดยในงานมีการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์แลกเปลี่ยนความรู้กันของผู้บริหาร และรับชมการแสดงของชมรมแอโรบิกตำบลมาบไผ่ กลุ่มสตรีตำบลมาบไผ่ และนักเรียนผู้สูงอายุ พร้อมทั้งรับชมนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์จากฝีมือนักเรียนผู้สูงอายุตำบลมาบไผ่ ก่อนเดินทางกลับได้ร่วมรับประทานอาหารกัน สร้างความสุขและความประทับใจให้แก่คณะดูงานเป็นอย่างมาก


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB