เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โรงเรียนสูงวัยมาบไผ่วิทยา

แชร์

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ร่วมกับพรีมิโอ ฟิตเนส อำเภอบ้านบึง ได้นำนักเรียนผู้สูงอายุตำบลมาบไผ่(โรงเรียนสูงวัยมาบไผ่วิทยา) รุ่นที่ 2 เข้ารับการตรวจสมรรถภาพร่างกายและมวลกล้ามเนื้อ พร้อมทั้งได้ออกกำลังกายให้เหมากับวัยจากเทรนเนอร์มืออาชีพ สร้างความสุขและรอยยิ้มให้นักเรียนผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.03s. 0.50MB