นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
094-4233935

ออนไลน์ 176 คน

เยี่ยมชม 16,712 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 เม.ย. 64ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด แอพพลิเคชัน พ้นภัย แชร์  
23 มี.ค. 64กำหนดการชำระภาษีป้าย ปี 2564 แชร์  
16 มี.ค. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 แชร์  
12 มี.ค. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ เรื่อง รายงานการตรวจสอบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
12 มี.ค. 64ประชาสัมพันธ์ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลำดับที่ 1-455 ประจำปี 2564 แชร์  
4 มี.ค. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  แชร์  
4 มี.ค. 64ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ เรื่องการลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แชร์  
3 มี.ค. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
11 ก.พ. 64ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น(ระดับตำบล) ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ แชร์  
4 ก.พ. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) แชร์  
28 ม.ค. 64ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  แชร์  
18 ม.ค. 64ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564 แชร์  
25 ธ.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ขอประชาสัมพันธ์ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แชร์  
24 ธ.ค. 63ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ประจำเดือนธันวาคม) แชร์  
17 ธ.ค. 63ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร แชร์  
14 ธ.ค. 63ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2564 แชร์  
3 ธ.ค. 63พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 (ฉบับใหม่) แชร์  
25 พ.ย. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ แชร์  
11 ก.ย. 63โครงการสร้างเมืองน่าอยู่คู่สิ่งแวดล้อมชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
27 ส.ค. 63กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ณ สวนสุขภาพสระหลวงโกสินทร์ หมู่ที่ 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/7 | แสดง 20 จาก 126 รายการ
เปลี่ยนภาษา