นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
094-4233935

ออนไลน์ 172 คน

เยี่ยมชม 16,782 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

17 ธันวาคม 2563 91 ครั้ง บุษรา ทับทอง แชร์  

วันที่ 16 ธันวาคม 63 องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ นำโดยนายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ สมาชิกสภา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งนักเรียนผู้สูงอายุตำบลมาบไผ่ ได้ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร มีการตั้งขบวนกลองยาวรำต้อนรับคณะดูงานจากนักเรียนผู้สูงอายุ (รร.สูงวัยมาบไผ่วิทยา) โดยคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนาได้มาศึกษาดูงานในเรื่อง "การดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลมาบไผ่ (สูงวัย มาบไผ่วิทยา)" และ "การบริหารจัดการขยะ" โดยในงานมีการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์แลกเปลี่ยนความรู้กันของผู้บริหาร และรับชมการแสดงของชมรมแอโรบิกตำบลมาบไผ่ กลุ่มสตรีตำบลมาบไผ่ และนักเรียนผู้สูงอายุ พร้อมทั้งรับชมนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์จากฝีมือนักเรียนผู้สูงอายุตำบลมาบไผ่ ก่อนเดินทางกลับได้ร่วมรับประทานอาหารกัน สร้างความสุขและความประทับใจให้แก่คณะดูงานเป็นอย่างมาก

เอกสารแนบ 20 ไฟล์
.403.60 KB   แสดงภาพ
.601.20 KB   แสดงภาพ
.542.58 KB   แสดงภาพ
.521.42 KB   แสดงภาพ
.526.01 KB   แสดงภาพ
.633.07 KB   แสดงภาพ
.498.82 KB   แสดงภาพ
.584.00 KB   แสดงภาพ
.577.33 KB   แสดงภาพ
.479.67 KB   แสดงภาพ
.426.45 KB   แสดงภาพ
.641.05 KB   แสดงภาพ
.568.81 KB   แสดงภาพ
.531.83 KB   แสดงภาพ
.606.36 KB   แสดงภาพ
.558.22 KB   แสดงภาพ
.494.32 KB   แสดงภาพ
.613.80 KB   แสดงภาพ
.521.29 KB   แสดงภาพ
.584.23 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา