นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
094-4233935

ออนไลน์ 174 คน

เยี่ยมชม 16,779 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

28 มกราคม 2564 44 ครั้ง บุษรา ทับทอง แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.178.52 KB   แสดงภาพ
.408.99 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา