นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
094-4233935

ออนไลน์ 181 คน

เยี่ยมชม 16,663 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น(ระดับตำบล) ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่

11 กุมภาพันธ์ 2564 20 ครั้ง บุษรา ทับทอง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.51.25 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา