นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
094-4233935

ออนไลน์ 165 คน

เยี่ยมชม 16,825 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564

3 มีนาคม 2564 49 ครั้ง บุษรา ทับทอง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.360.79 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา