นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
094-4233935

ออนไลน์ 162 คน

เยี่ยมชม 16,757 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ เรื่องการลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

4 มีนาคม 2564 8 ครั้ง บุษรา ทับทอง แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.193.22 KB   แสดงภาพ
.132.03 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา