เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่15415 มิ.ย. 63
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ 2615 มิ.ย. 63
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25621615 มิ.ย. 63
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 25631928 พ.ค. 63
ประกาศบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 25631728 พ.ค. 63
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 32413 พ.ค. 63
การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง5013 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเยียวยาจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19)9337 พ.ค. 63
ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ฉบับปรุงปรุง (ฉบับที่ 3)237 พ.ค. 63
ประกาศหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 57727 เม.ย. 63
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)8420 เม.ย. 63
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 23517 เม.ย. 63
อบต.มาบไผ่ ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19497 เม.ย. 63
อบต.มาบไผ่ ปล่อยขบวนทีมรถลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 บริเวณพื้นที่ตำบลมาบไผ่394 เม.ย. 63
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของบริษัทไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ์ จำกัด15927 มี.ค. 63
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่26011 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 25635328 ก.พ. 63
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่21725 ก.พ. 63
โรงเรียนสูงวัยมาบไผ่วิทยา395 ก.พ. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25633245 ก.พ. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/7 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB