เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่11915 มิ.ย. 63
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562615 มิ.ย. 63
ประกาศบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 25631128 พ.ค. 63
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 31913 พ.ค. 63
การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง4513 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเยียวยาจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19)8987 พ.ค. 63
ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ฉบับปรุงปรุง (ฉบับที่ 3)207 พ.ค. 63
ประกาศหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 55527 เม.ย. 63
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)7920 เม.ย. 63
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 23217 เม.ย. 63
อบต.มาบไผ่ ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19437 เม.ย. 63
อบต.มาบไผ่ ปล่อยขบวนทีมรถลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 บริเวณพื้นที่ตำบลมาบไผ่354 เม.ย. 63
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของบริษัทไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ์ จำกัด15227 มี.ค. 63
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่20425 ก.พ. 63
โรงเรียนสูงวัยมาบไผ่วิทยา325 ก.พ. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25633135 ก.พ. 63
ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่23527 ม.ค. 63
โรงเรียนสูงวัยมาบไผ่วิทยา2122 ม.ค. 63
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 25636213 ธ.ค. 62
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25623713 ธ.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB