เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์

  นายกอบต.มาบไผ่

 • นายธนเดช กรายประเสริฐ

  รองนายกอบต.มาบไผ่

 • นายภัทรพล หลีเต๊ง

  รองนายกอบต.มาบไผ่

 • นางศิริวรรณ แก้วประเสริฐ

  เลขานุการนายกอบต.มาบไผ่

 • นายสมบูรณ์ เผยฉวี

  ที่ปรึกษานายกอบต.มาบไผ่

 • นายสมชาย แก้วประเสริฐ

  ที่ปรึกษานายกอบต.มาบไผ่

 • นายรังสรร จรุงพัฒนานนท์

  ที่ปรึกษานายกอบต.มาบไผ่

 • นายวิรัตน์ คงประเสริฐ

  ที่ปรึกษานายกอบต.มาบไผ่0.03s. 0.50MB