นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
094-4233935

ออนไลน์ 184 คน

เยี่ยมชม 16,773 คน

ข้อบัญญัติงบประมาณ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 ก.ย. 63ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ แชร์  
13 ก.ค. 63ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ แชร์  
20 ก.ย. 61ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ แชร์  
22 ก.ย. 60ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ แชร์  
31 พ.ค. 59ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ แชร์  
ลำดับ 1-5 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 5 รายการ
เปลี่ยนภาษา