เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

วันที่ 14 ก.ค. 63 หมวดหมู่ ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ6เดือน.PDF1.90 MB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

0.01s. 0.50MB