เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

ระเบียบอบต.มาบไผ่ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารพ.ศ.2557

วันที่ 25 ส.ค. 63 หมวดหมู่ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ระเบียบอบต.มาบไผ่ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย.PDF33.22 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

0.01s. 0.50MB