นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
094-4233935

ออนไลน์ 68 คน

เยี่ยมชม 28,265 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
12 ม.ค. 64คู่มือปฏิบัติงานของจนท.ประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอบต.มาบไผ่_แสดงขั้นตอนการจัดการเรื่องความช่วยเหลือของศูนย์ แชร์  
11 ม.ค. 64คู่มือปฏิบัติงานของจนท.ประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอบต.มาบไผ่กรณีให้บริการข้อมูลข่าวสารและการให้คำปรึกษาแก่ประชาชน แชร์  
11 ม.ค. 64คู่มือปฏิบัติงานของจนท.ประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอบต.มาบไผ่กรณีผู้ขอความช่วยเหลือมาด้วยตนเอง แชร์  
11 ม.ค. 64คู่มือปฏิบัติงานของจนท.ประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอบต.มาบไผ่กรณีขอความช่วยเหลือทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ ระบบสารสนเทศ แชร์  
11 ม.ค. 64คู่มือเจ้าหน้าที่อบต.มาบไผ่_แนวทางการช่วยเหลือประชาชนของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอบต.มาบไผ่ แชร์  
8 ม.ค. 64คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของอบต.มาบไผ่ แชร์  
10 ก.ค. 63คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แชร์  
10 ก.ค. 63ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างสารสนเทศของรัฐE-Gp แชร์  
10 ก.ค. 63คู่มือการปฏิบัติตามพรบ.สาธารณสุข แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา