นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
094-4233935

ออนไลน์ 168 คน

เยี่ยมชม 16,821 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมาบไผ่-เขาแรต ด้วยระบบ E-bidding

14 กรกฎาคม 2563 42 ครั้ง วีรศักดิ์ สิงห์เพ็ง แชร์  

ขายเอกสารตั้งแต่วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563

เอกสารแนบ 4 ไฟล์
.164.22 KB ดาวน์โหลด
.48.97 KB ดาวน์โหลด
.387.71 KB ดาวน์โหลด
.61.33 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา