นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
094-4233935

ออนไลน์ 179 คน

เยี่ยมชม 16,646 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งเคล็ด-หนองโคลน ม.5 ด้วยระบบ E-bidding

14 กรกฎาคม 2563 139 ครั้ง วีรศักดิ์ สิงห์เพ็ง แชร์  

ขายแบบตั้งแต่ 13-17 กรกฎาคม 2563

เอกสารแนบ 4 ไฟล์
.217.45 KB ดาวน์โหลด
.47.16 KB ดาวน์โหลด
.390.44 KB ดาวน์โหลด
.65.85 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา