นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
094-4233935

ออนไลน์ 191 คน

เยี่ยมชม 16,666 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายยี่กงษี-หนองกระโหร่ง ด้วยระบบ E-bidding

14 กรกฎาคม 2563 153 ครั้ง วีรศักดิ์ สิงห์เพ็ง แชร์  

ขายแบบตั้งแต่ 13-17 กรกฎาคม 2563

เอกสารแนบ 4 ไฟล์
.407.72 KB ดาวน์โหลด
.70.14 KB ดาวน์โหลด
.217.99 KB ดาวน์โหลด
.54.88 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา