นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
094-4233935

ออนไลน์ 151 คน

เยี่ยมชม 16,753 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายมาบไผ่-เซิดน้อย (ซอย สุขใจ) ด้วยระบบ E-bidding

17 สิงหาคม 2563 131 ครั้ง วีรศักดิ์ สิงห์เพ็ง แชร์  

เอกสารแนบ 4 ไฟล์
.221.37 KB ดาวน์โหลด
.52.41 KB ดาวน์โหลด
.419.21 KB ดาวน์โหลด
.66.90 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา