นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
094-4233935

ออนไลน์ 174 คน

เยี่ยมชม 16,786 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างโรงเรียนห้วยยาง-แยกบ้านอบต.ปุ๋ย ด้วยระบบ E-bidding

17 สิงหาคม 2563 91 ครั้ง วีรศักดิ์ สิงห์เพ็ง แชร์  

เอกสารแนบ 4 ไฟล์
.224.58 KB ดาวน์โหลด
.57.27 KB ดาวน์โหลด
.458.96 KB ดาวน์โหลด
.67.04 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา