นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
094-4233935

ออนไลน์ 163 คน

เยี่ยมชม 16,719 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

24 พฤศจิกายน 2563 33 ครั้ง วีรศักดิ์ สิงห์เพ็ง แชร์  

-โครงการวางท่อ คสล.สายหนองกระโหร่ง-หนองแก ม.5 งบประมาณ 2,276,000.- บาท

-โครงการวางท่อ คสล.สายทิวไผ่งาม ม.5 งบประมาณ 2,314,000.- บาท

-โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายโรงเรียนมาบไผ่-เขาแรต(ช่วงที่ 1) ม.2 งบประมาณ 6,319,000.- บาท

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.216.32 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา