นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
094-4233935

ออนไลน์ 165 คน

เยี่ยมชม 16,789 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่างรับฟังคำวิจารณ์ โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนน คสล.สายโรงเรียนมาบไผ่-เขาแรต(ช่วงที่ 1) ม.2

27 พฤศจิกายน 2563 80 ครั้ง วีรศักดิ์ สิงห์เพ็ง แชร์  

ร่างรับฟังคำวิจารณ์ โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนน คสล.สายโรงเรียนมาบไผ่-เขาแรต(ช่วงที่ 1) ม.2 ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย.- 1 ธ.ค. 63

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
.239.23 KB ดาวน์โหลด
.1.02 MB ดาวน์โหลด
.465.67 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา