นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
094-4233935

ออนไลน์ 162 คน

เยี่ยมชม 16,829 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)

1 ธันวาคม 2563 87 ครั้ง วีรศักดิ์ สิงห์เพ็ง แชร์  

-โครงการปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่

-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองกระโหร่ง-หนองแก(ซอยจิตเมตตา) ม.5

-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายยี่กงษี-เกาะไม้แหลม(ซอยข้าง รพ.สต.มาบไผ่) ม.1

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.198.91 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา