นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
094-4233935

ออนไลน์ 173 คน

เยี่ยมชม 16,649 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างรับฟังคำวิจารณ์ (ครั้งที่ 2)

1 ธันวาคม 2563 54 ครั้ง วีรศักดิ์ สิงห์เพ็ง แชร์  

-โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายมาบไผ่-เขาแรต(ช่วงที่ 1) ม.2 

ตั้งแต่วันที่ 1- 3 ธันวาคม 2563

เอกสารแนบ 5 ไฟล์
.269.69 KB ดาวน์โหลด
.1.02 MB ดาวน์โหลด
.465.67 KB ดาวน์โหลด
.53.42 KB ดาวน์โหลด
.239.23 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา