นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
094-4233935

ออนไลน์ 268 คน

เยี่ยมชม 16,693 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประประมูลราคาจ้างด้วยระบบ e-bibding โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายโรงเรียนมาบไผ่-เขาแรต(ช่วงที่ 1) ม.2

7 ธันวาคม 2563 58 ครั้ง วีรศักดิ์ สิงห์เพ็ง แชร์  

จำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันที่ 8- 24 ธันวาคม 2563 (ในวันเวลาราชการ)

เอกสารแนบ 5 ไฟล์
.271.24 KB ดาวน์โหลด
.1.32 MB ดาวน์โหลด
.465.67 KB ดาวน์โหลด
.56.66 KB ดาวน์โหลด
.239.23 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา