นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
094-4233935

ออนไลน์ 168 คน

เยี่ยมชม 16,721 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.สายทิวไผ่งาม ม.4 ด้วยระบบ E-bidding

25 ธันวาคม 2563 30 ครั้ง วีรศักดิ์ สิงห์เพ็ง แชร์  

จำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค.63- 7 ม.ค. 64

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
.7.10 MB ดาวน์โหลด
.2.31 MB ดาวน์โหลด
.2.23 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา