นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
094-4233935

ออนไลน์ 164 คน

เยี่ยมชม 16,710 คน

ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.สายหนองกระโหน่ง-หนองแก ม.5 ด้วยระบบ E-bidding

10 มีนาคม 2564 18 ครั้ง วีรศักดิ์ สิงห์เพ็ง แชร์  

จำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันที่ 15-22 มีนาคม 2564 ชุดละ 500 บาท

เอกสารแนบ 5 ไฟล์
img20210309_16231208.pdf215.19 KB ดาวน์โหลด
สรุปราคากลางสายหนองกระโหร่ง-หนองกแ.pdf232.47 KB ดาวน์โหลด
หนองกระโหร่ง-หนองก 2pdf.pdf277.53 KB ดาวน์โหลด
หนองกระโหร่ง-หนองก 3.pdf219.62 KB ดาวน์โหลด
img20210310_13561479.pdf23.03 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา