เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างโรงเรียนห้วยยาง-แยกบ้านอบต.ปุ๋ย ด้วยระบบ E-bidding1317 ส.ค. 63
ประกาศประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายมาบไผ่-เซิดน้อย (ซอย สุขใจ) ด้วยระบบ E-bidding5417 ส.ค. 63
รายงานผลแบบ ผด.3 งวดที่่ 2 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2563)6921 ก.ค. 63
ประกาศประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายยี่กงษี-หนองกระโหร่ง ด้วยระบบ E-bidding6914 ก.ค. 63
ประกาศประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งเคล็ด-หนองโคลน ม.5 ด้วยระบบ E-bidding7714 ก.ค. 63
ประกาศประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมาบไผ่-เขาแรต ด้วยระบบ E-bidding2014 ก.ค. 63
รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ( เม.ย.-พ.ค.-มิ.ย. 63)2314 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุู้ได้รับการคัดเลือก งบประมาณต่ำกว่า 5,000 บาท ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-พ.ค.-มิ.ย 63)2313 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุู้ได้รับการคัดเลือก งบประมาณต่ำกว่า 5,000 บาท ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-ก.พ.-มี.ค.63)1713 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุู้ได้รับการคัดเลือก งบประมาณต่ำกว่า 5,000 บาท ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค -พ.ย.-ธ.ค.62)3013 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุู้ได้รับการคัดเลือก งบประมาณไม่ถึง 5000 บาท ประจำไตรมาสที่ 2 (ต.ค -พ.ย.-ธ.ค.62)1613 ก.ค. 63
ประการศผลผู้ชนะวงเงินไม่เกิน 5,000 ไตรมาส 4183 ก.ค. 63
ประการศผลผู้ชนะวงเงินไม่เกิน 5,000 ไตรมาส 3163 ก.ค. 63
ประการศผลผู้ชนะวงเงินไม่เกิน 5,000 ไตรมาส 2213 ก.ค. 63
รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามไตรมาส3219 มิ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการประมูลราคาด้วยระบบ e-bidding2815 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2111 มิ.ย. 63
รายงานผลจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.3)262 มิ.ย. 63
รายงานผลจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.3)212 มิ.ย. 63
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไร่กลาง-โคกช้าง(ช่วงที่ 2) ม.4 ด้วยระบบ e-bidding2826 พ.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB