เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
รายงานผลแบบ ผด.3 งวดที่่ 2 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2563)321 ก.ค. 63
ประกาศประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายยี่กงษี-หนองกระโหร่ง ด้วยระบบ E-bidding614 ก.ค. 63
ประกาศประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งเคล็ด-หนองโคลน ม.5 ด้วยระบบ E-bidding714 ก.ค. 63
ประกาศประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมาบไผ่-เขาแรต ด้วยระบบ E-bidding814 ก.ค. 63
รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ( เม.ย.-พ.ค.-มิ.ย. 63)614 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุู้ได้รับการคัดเลือก งบประมาณต่ำกว่า 5,000 บาท ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-พ.ค.-มิ.ย 63)613 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุู้ได้รับการคัดเลือก งบประมาณต่ำกว่า 5,000 บาท ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-ก.พ.-มี.ค.63)413 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุู้ได้รับการคัดเลือก งบประมาณต่ำกว่า 5,000 บาท ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค -พ.ย.-ธ.ค.62)513 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุู้ได้รับการคัดเลือก งบประมาณไม่ถึง 5000 บาท ประจำไตรมาสที่ 2 (ต.ค -พ.ย.-ธ.ค.62)413 ก.ค. 63
ประการศผลผู้ชนะวงเงินไม่เกิน 5,000 ไตรมาส 473 ก.ค. 63
ประการศผลผู้ชนะวงเงินไม่เกิน 5,000 ไตรมาส 373 ก.ค. 63
ประการศผลผู้ชนะวงเงินไม่เกิน 5,000 ไตรมาส 2113 ก.ค. 63
รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามไตรมาส1819 มิ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการประมูลราคาด้วยระบบ e-bidding1515 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา711 มิ.ย. 63
รายงานผลจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.3)142 มิ.ย. 63
รายงานผลจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.3)122 มิ.ย. 63
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไร่กลาง-โคกช้าง(ช่วงที่ 2) ม.4 ด้วยระบบ e-bidding1826 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา97 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนเมษายน 2563730 เม.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB