เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
รายงานผลการปฎิบัติตามแผนการปฎิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 และรายงานแผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563277 ต.ค. 62
โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงาน213 ต.ค. 62
รายละเอียดเอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป163 ต.ค. 62
จ้างออกแบบอาคารสำนักงาน193 ต.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมาบไผ่-เชิดน้อย(ซอยตา-ยาย)226 ก.ย. 62
ประกาศประมูลราคาจ้างด้วยระบบ E-didding 286 ก.ย. 62
ประกาศประมูลราคาด้วยระบบ E-bidding จำนวน 2 โครงการ226 ก.ย. 62
ประกาศประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมาบไผ่-สำนักบก(ซ.อนันตกูล)278 ส.ค. 62
ประกาศประมูลราคาจ้างด้วยวิธี e-bidding ตั้งแต่วันที่ 13-20 สิงหาคม 2562368 ส.ค. 62
ประกาศประมูลราคาจ้างโรงการขยายไหล่ทาง คสล.สายยี่กงษี-ศาลเจ้าแปะกง ม.1312 ส.ค. 62
ประกาศประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายยี่กงษี-เกาะไม้แหลม(ซอยหลวงจู๊เทพ)ม.6332 ส.ค. 62
กำหนดวันจำหน่ายเอกสารประมูลราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง3520 ก.ค. 62
ประกาศประมูลราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง3819 ก.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ด้วยวิธี E-didding5216 พ.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ด้วยวิธี E-didding342 พ.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ด้วยวิธี E-didding382 พ.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ด้วยวิธี E-didding372 พ.ค. 62
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.สายยี่กงษี-หนองโหร่ง (ซอยบ้านช่างนิ) ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 325 มี.ค. 62
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายยี่กงษี-หนองหงษ์ (ซอยสวนน้ำเขียว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 355 มี.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่4113 ก.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB