เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ปร.4 (หน้า c1/7) (เพิ่มเติม)โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน ในส่วน รายการประมาณราคา ปร.4 2622 ม.ค. 63
ประกาศจ้างควบคุมงานปรับปรุงอาคารสำนักงาน1713 ม.ค. 63
ประกาศประมูลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.มาบไผ่ 838 ม.ค. 63
จัดทำร่าง TOR1825 ธ.ค. 62
รายงานผลการปฎิบัติตามแผนการปฎิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 และรายงานแผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563517 ต.ค. 62
โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงาน423 ต.ค. 62
รายละเอียดเอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป403 ต.ค. 62
จ้างออกแบบอาคารสำนักงาน463 ต.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมาบไผ่-เชิดน้อย(ซอยตา-ยาย)1076 ก.ย. 62
ประกาศประมูลราคาจ้างด้วยระบบ E-didding 436 ก.ย. 62
ประกาศประมูลราคาด้วยระบบ E-bidding จำนวน 2 โครงการ356 ก.ย. 62
ประกาศประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมาบไผ่-สำนักบก(ซ.อนันตกูล)418 ส.ค. 62
ประกาศประมูลราคาจ้างด้วยวิธี e-bidding ตั้งแต่วันที่ 13-20 สิงหาคม 2562488 ส.ค. 62
ประกาศประมูลราคาจ้างโรงการขยายไหล่ทาง คสล.สายยี่กงษี-ศาลเจ้าแปะกง ม.1502 ส.ค. 62
ประกาศประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายยี่กงษี-เกาะไม้แหลม(ซอยหลวงจู๊เทพ)ม.6972 ส.ค. 62
กำหนดวันจำหน่ายเอกสารประมูลราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง4820 ก.ค. 62
ประกาศประมูลราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง4919 ก.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ด้วยวิธี E-didding6816 พ.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ด้วยวิธี E-didding452 พ.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ด้วยวิธี E-didding552 พ.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB