เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศจ้างควบคุมงานปรับปรุงอาคารสำนักงาน713 ม.ค. 63
ประกาศประมูลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.มาบไผ่ 158 ม.ค. 63
รายละเอียดเอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป313 ต.ค. 62
จ้างออกแบบอาคารสำนักงาน373 ต.ค. 62
ประกาศประมูลราคาจ้างด้วยระบบ E-didding 376 ก.ย. 62
ประกาศประมูลราคาด้วยระบบ E-bidding จำนวน 2 โครงการ296 ก.ย. 62
ประกาศประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมาบไผ่-สำนักบก(ซ.อนันตกูล)348 ส.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ด้วยวิธี E-didding6216 พ.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ด้วยวิธี E-didding412 พ.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ด้วยวิธี E-didding452 พ.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ด้วยวิธี E-didding442 พ.ค. 62
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.สายยี่กงษี-หนองโหร่ง (ซอยบ้านช่างนิ) ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 415 มี.ค. 62
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายยี่กงษี-หนองหงษ์ (ซอยสวนน้ำเขียว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 435 มี.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่6413 ก.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่4416 มี.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่438 ม.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองแช่เรือ-ทุ่งเคล็ด598 ม.ค. 61
ลำดับที่ 1-17 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB