เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ปร.4 (หน้า c1/7) (เพิ่มเติม)โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน ในส่วน รายการประมาณราคา ปร.4 2722 ม.ค. 63
ประกาศจ้างควบคุมงานปรับปรุงอาคารสำนักงาน1913 ม.ค. 63
ประกาศประมูลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.มาบไผ่ 868 ม.ค. 63
รายละเอียดเอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป403 ต.ค. 62
จ้างออกแบบอาคารสำนักงาน463 ต.ค. 62
ประกาศประมูลราคาจ้างด้วยระบบ E-didding 436 ก.ย. 62
ประกาศประมูลราคาด้วยระบบ E-bidding จำนวน 2 โครงการ356 ก.ย. 62
ประกาศประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมาบไผ่-สำนักบก(ซ.อนันตกูล)418 ส.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ด้วยวิธี E-didding6816 พ.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ด้วยวิธี E-didding452 พ.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ด้วยวิธี E-didding552 พ.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ด้วยวิธี E-didding492 พ.ค. 62
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.สายยี่กงษี-หนองโหร่ง (ซอยบ้านช่างนิ) ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 455 มี.ค. 62
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายยี่กงษี-หนองหงษ์ (ซอยสวนน้ำเขียว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 575 มี.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่6913 ก.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่4916 มี.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่578 ม.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองแช่เรือ-ทุ่งเคล็ด648 ม.ค. 61
ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB