เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.สายทิวไผ่งาม ม.4 ด้วยระบบ E-bidding825 ธ.ค. 63
ประประมูลราคาจ้างด้วยระบบ e-bibding โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายโรงเรียนมาบไผ่-เขาแรต(ช่วงที่ 1) ม.2177 ธ.ค. 63
ร่างรับฟังคำวิจารณ์ (ครั้งที่ 2)131 ธ.ค. 63
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)201 ธ.ค. 63
ประกาศร่างรับฟังคำวิจารณ์ โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนน คสล.สายโรงเรียนมาบไผ่-เขาแรต(ช่วงที่ 1) ม.22427 พ.ย. 63
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25641724 พ.ย. 63
ประกาศประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างโรงเรียนห้วยยาง-แยกบ้านอบต.ปุ๋ย ด้วยระบบ E-bidding7517 ส.ค. 63
ประกาศประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายมาบไผ่-เซิดน้อย (ซอย สุขใจ) ด้วยระบบ E-bidding11517 ส.ค. 63
ประกาศประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายยี่กงษี-หนองกระโหร่ง ด้วยระบบ E-bidding13214 ก.ค. 63
ประกาศประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งเคล็ด-หนองโคลน ม.5 ด้วยระบบ E-bidding12214 ก.ค. 63
ประกาศประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมาบไผ่-เขาแรต ด้วยระบบ E-bidding2714 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุู้ได้รับการคัดเลือก งบประมาณไม่ถึง 5000 บาท ประจำไตรมาสที่ 2 (ต.ค -พ.ย.-ธ.ค.62)2213 ก.ค. 63
ประการศผลผู้ชนะวงเงินไม่เกิน 5,000 ไตรมาส 4253 ก.ค. 63
ประการศผลผู้ชนะวงเงินไม่เกิน 5,000 ไตรมาส 3223 ก.ค. 63
ประการศผลผู้ชนะวงเงินไม่เกิน 5,000 ไตรมาส 2283 ก.ค. 63
รายงานผลจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.3)312 มิ.ย. 63
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไร่กลาง-โคกช้าง(ช่วงที่ 2) ม.4 ด้วยระบบ e-bidding3526 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนเมษายน 25632330 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนเมษายน 25632230 เม.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านบึง-หนองหงษ์(ซอยประปาหมู่บ้าน) ม.44615 เม.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB