เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างโรงเรียนห้วยยาง-แยกบ้านอบต.ปุ๋ย ด้วยระบบ E-bidding1017 ส.ค. 63
ประกาศประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายมาบไผ่-เซิดน้อย (ซอย สุขใจ) ด้วยระบบ E-bidding2317 ส.ค. 63
ประกาศประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายยี่กงษี-หนองกระโหร่ง ด้วยระบบ E-bidding3114 ก.ค. 63
ประกาศประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งเคล็ด-หนองโคลน ม.5 ด้วยระบบ E-bidding3914 ก.ค. 63
ประกาศประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมาบไผ่-เขาแรต ด้วยระบบ E-bidding1714 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุู้ได้รับการคัดเลือก งบประมาณไม่ถึง 5000 บาท ประจำไตรมาสที่ 2 (ต.ค -พ.ย.-ธ.ค.62)1313 ก.ค. 63
ประการศผลผู้ชนะวงเงินไม่เกิน 5,000 ไตรมาส 4163 ก.ค. 63
ประการศผลผู้ชนะวงเงินไม่เกิน 5,000 ไตรมาส 3143 ก.ค. 63
ประการศผลผู้ชนะวงเงินไม่เกิน 5,000 ไตรมาส 2203 ก.ค. 63
รายงานผลจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.3)212 มิ.ย. 63
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไร่กลาง-โคกช้าง(ช่วงที่ 2) ม.4 ด้วยระบบ e-bidding2726 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนเมษายน 25631530 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนเมษายน 25631530 เม.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านบึง-หนองหงษ์(ซอยประปาหมู่บ้าน) ม.43215 เม.ย. 63
ประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อ คสล.สายยี่กงษี-เกาะไม้แหลม(บริเวณหน้าห้องแถวครูบุญสม) ม.4 2915 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนมีนาคม 25631331 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนมีนาคม 25631631 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนกุมภาพันธ์ 25631628 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนกุมภาพันธ์ 25631728 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนมกราคม 25631431 ม.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB