เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประการศผลผู้ชนะวงเงินไม่เกิน 5,000 ไตรมาส 423 ก.ค. 63
ประการศผลผู้ชนะวงเงินไม่เกิน 5,000 ไตรมาส 333 ก.ค. 63
ประการศผลผู้ชนะวงเงินไม่เกิน 5,000 ไตรมาส 233 ก.ค. 63
รายงานผลจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.3)102 มิ.ย. 63
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไร่กลาง-โคกช้าง(ช่วงที่ 2) ม.4 ด้วยระบบ e-bidding1326 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนเมษายน 2563330 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนเมษายน 2563330 เม.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านบึง-หนองหงษ์(ซอยประปาหมู่บ้าน) ม.42215 เม.ย. 63
ประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อ คสล.สายยี่กงษี-เกาะไม้แหลม(บริเวณหน้าห้องแถวครูบุญสม) ม.4 1815 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนมีนาคม 2563331 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนมีนาคม 2563331 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนกุมภาพันธ์ 2563428 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนกุมภาพันธ์ 2563328 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนมกราคม 2563331 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนมกราคม 2563331 ม.ค. 63
ปร.4 (หน้า c1/7) (เพิ่มเติม)โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน ในส่วน รายการประมาณราคา ปร.4 4422 ม.ค. 63
ประกาศจ้างควบคุมงานปรับปรุงอาคารสำนักงาน3113 ม.ค. 63
ประกาศประมูลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.มาบไผ่ 1128 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนธันวาคม 2562331 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนธันวาคม 2562331 ธ.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB