เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
จัดทำร่าง TOR4125 ธ.ค. 62
โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงาน783 ต.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมาบไผ่-เชิดน้อย(ซอยตา-ยาย)1846 ก.ย. 62
ประกาศประมูลราคาจ้างด้วยวิธี e-bidding ตั้งแต่วันที่ 13-20 สิงหาคม 2562688 ส.ค. 62
ประกาศประมูลราคาจ้างโรงการขยายไหล่ทาง คสล.สายยี่กงษี-ศาลเจ้าแปะกง ม.1842 ส.ค. 62
ประกาศประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายยี่กงษี-เกาะไม้แหลม(ซอยหลวงจู๊เทพ)ม.61182 ส.ค. 62
กำหนดวันจำหน่ายเอกสารประมูลราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง7020 ก.ค. 62
ประกาศประมูลราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง6819 ก.ค. 62
ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB