นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
094-4233935

ออนไลน์ 194 คน

เยี่ยมชม 16,704 คน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
11 ต.ค. 62รายงานผลการดำเนินงานปี 2562 ตามแบบ ผด.3 แชร์  
11 ต.ค. 62รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ตามแบบ ผด.3 งวด1 ถึง งวด 3 แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา