นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
094-4233935

ออนไลน์ 173 คน

เยี่ยมชม 16,796 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
21 ก.ค. 63รายงานผลแบบ ผด.3 งวดที่่ 2 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2563) แชร์  
14 ก.ค. 63รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ( เม.ย.-พ.ค.-มิ.ย. 63) แชร์  
13 ก.ค. 63ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุู้ได้รับการคัดเลือก งบประมาณต่ำกว่า 5,000 บาท ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-พ.ค.-มิ.ย 63) แชร์  
13 ก.ค. 63ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุู้ได้รับการคัดเลือก งบประมาณต่ำกว่า 5,000 บาท ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-ก.พ.-มี.ค.63) แชร์  
13 ก.ค. 63ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุู้ได้รับการคัดเลือก งบประมาณต่ำกว่า 5,000 บาท ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค -พ.ย.-ธ.ค.62) แชร์  
19 มิ.ย. 63รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามไตรมาส แชร์  
15 มิ.ย. 63ประกาศผลผู้ชนะการประมูลราคาด้วยระบบ e-bidding แชร์  
11 มิ.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แชร์  
2 มิ.ย. 63รายงานผลจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.3) แชร์  
7 พ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แชร์  
30 เม.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แชร์  
7 ต.ค. 62รายงานผลการปฎิบัติตามแผนการปฎิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 และรายงานแผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 แชร์  
ลำดับ 1-12 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 12 รายการ
เปลี่ยนภาษา