นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
094-4233935

ออนไลน์ 186 คน

เยี่ยมชม 16,838 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

รายงานผลจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.3)

2 มิถุนายน 2563 58 ครั้ง วีรศักดิ์ สิงห์เพ็ง แชร์  

แบบ ผด.3 งวดที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.318.72 KB ดาวน์โหลด
.40.75 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา